Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Tajemnice papieru

Pani Monika Bogacz-Walska razem ze studentami Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

W dniu 13 kwietnia br. w warsztatach wiedzy o papierze wzięli udział studenci III roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Oddziału V – Konserwacji Archiwaliów pani Monika Bogacz-Walska przybliżyła specyfikę prac konserwatorskich przeprowadzanych w APO, trudności związane z zabezpieczaniem papieru wytwarzanego w XIX w., a także charakter wykorzystywanych na przestrzeni wieków materiałów piśmienniczych. Dziękujemy za wizytę.

Warsztaty wiedzy o papierze z udziałem studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej