Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztat młodego genealoga

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dywitach

W dniu 6 października 2017 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie odwiedzili uczniowie z klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w Dywitach.

Zainteresowani odkrywaniem przeszłości uczniowie, pod opieką Pani Agnieszki Gębickiej uczestniczyli w zajęciach genealogicznych. Z otrzymanych od nas materiałów nasi goście układali drzewo genealogiczne rodziny Król, a następnie wypełniali specjalną kartę pracy, ze szczegółowymi pytaniami. Zajęcia podobały się uczniom, dlatego też klasy ze Szkoły Podstawowej w Dywitach będziemy gościć na kolejnych prelekcjach już w przyszłym miesiącu.

Uczestnicy zajęć w trakcie warsztatów genealogicznych

Uczestnicy warsztatów w tracie pracy nad materiałami

Uczniowie SP w Dywitach w trakcie zajęć warsztatowych

Uczestnicy zajęć w trakcie pracy wraz z pracownikiem APO

Uczniowie SP w Dywitach w trackie wypełniania karty pracy