Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Wizyta przyszłych historyków w APO

Katarzyna Włodarczyk omawia specyfikę zasobu APO

W dniu 8 stycznia Archiwum Państwowe w Olsztynie odwiedziła pierwsza w tym roku grupa studentów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studenci II roku kierunku Historia wraz z prof. Jackiem Kowalewskim mieli okazję zapoznać się z dziejami olsztyńskiego Archiwum oraz jego zasobem. W Pracowni Naukowej uzyskali informacje na temat zasad korzystania z archiwaliów. Nasi goście zwiedzili również magazyny archiwalne, gdzie mieli możliwość zapoznania się z wybranymi nabytkami znajdującymi się w zasobie. Serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

Studenci II roku kierunku Historia uczestniczący w prelekcji