Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Kontakt

Archiwum Państwowe w Olsztynie

ul. Partyzantów 18
10-521 Olsztyn
przegródka pocztowa 412

Centrala
tel: (89) 527-60-96
tel: (89) 527-60-97
fax: (89) 535-92-72

e-mail: sekretariat@olsztyn.ap.gov.pl

INFORMACJA W SPRAWIE DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ

tel. (89) 527-60-96 wew. 337

e-mail: przechowalnictwo@olsztyn.ap.gov.pl

Rejestracja i podjęcie przez archiwum sprawy przesłanej drogą elektroniczną uwarunkowane jest podaniem następujących danych zainteresowanego:
1. Imię i nazwisko
2. Pełen adres (ulica, miasto, kod pocztowy oraz w wypadku kwerend zagranicznych państwo).

Archiwum zastrzega, że odpowiedzi na kwerendy będą przesyłane pocztą.